News

Bharath-University Topic

சர்வதேச தரவரிசையில் சென்னை கல்லூரி முதலிடம்! #Bharath_Institute

Tamil Nadu News

11 months ago

சென்னையைச் சேர்ந்த பாரத் உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (BIHER), 2021ம் ஆண்டுக்கான சிமேகோ நிறுவனத்தின் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான தரவரிசையில் நாட்டிலேயே முதலிடம் பிடிக்கும் தனியார் பல்கலைக்கழகம் என்ற பெருமையை பெற்றிருக்கிறது ...Read more