அந்த தலைவர் பெயரை சொல்லக் கூட நான் விரும்பவில்லை - Khushbu Press Meet