Siruvar Varnangal MP3

Siruvar Varnangal - Latest Music
Cinema

Siruvar Varnangal Song

Tamil MP3 Playlists
#Tracks SingersLength
1  
Kakka Kakka (Chorus)
Gayathri Vadivel, N Saran, Thayanna, Vishnu Dev
1.15
2  
Kakka Kakka (Thareqa)
Thareqa
1.15
3  
Kakka Kakka (Gayathri)
Gayathri Vadivel
1.15
4  
Minnum Minnum (Chorus)
Gayathri Vadivel, Thareqa, Vishnu Dev
0.58
5  
Minnum Minnum (Thareqa)
Thareqa
0.58
6  
Minnum Minnum (Gayathri)
Gayathri Vadivel
0.58
7  
Ding Dong Ding (Chorus)
Gayathri Vadivel, N Saran, Raenuga, Thayanna, Veena
0.53
8  
Ding Dong Ding (Saran)
N Saran
0.53
9  
Meow Meow (Chorus)
Gayathri Vadivel, Raenuga, Thayanna, Veena, Vishnu Dev
0.47
10  
Meow Meow (Gayathri)
Gayathri Vadivel
0.47
11  
Aniley Aniley (Chorus)
Gayathri Vadivel, Raenuga, Thareqa, Veena, Vishnu Dev
1.35
12  
Aniley Aniley (Thareqa)
Thareqa
1.35
13  
Aniley Aniley (Gayathri)
Gayathri Vadivel
1.35
14  
Thalai Mookku (Chorus)
Gayathri Vadivel, Thayanna, Veena, Vishnu Dev
0.48
15  
Thalai Mookku (Gayathri)
Gayathri Vadivel
0.48
16  
Peruviral (Chorus)
Gayathri Vadivel, Raenuga, Thayanna, Veena
0.58
17  
Peruviral (Gayathri)
Gayathri Vadivel
0.58
18  
Anthony Samy (Chorus)
Gayathri Vadivel, Raenuga, Veena, Vishnu Dev
1.24
19  
Anthony Samy (Gayathri)
Gayathri Vadivel
1.24
20  
Aadu Mayile (Chorus)
Gayathri Vadivel, Veena, Vishnu Dev
1.01
21  
Aadu Mayile (Gayathri)
Gayathri Vadivel
1.01
22  
Kannal Ethaiyum (Chorus)
Gayathri Vadivel, Raenuga, Thayanna, Veena
0.53
23  
Kannal Ethaiyum (Gayathri)
Gayathri Vadivel
0.53
24  
Mazhaiye Mazhaiye (Chorus)
Gayathri Vadivel, Raenuga, Thayanna, Veena
0.27
25  
Mazhaiye Mazhaiye (Gayathri)
Gayathri Vadivel
0.27
26  
Semmariyaade (Chorus)
N Saran, Thayanna, Veena, Vishnu Dev
0.48
27  
Semmariyaade (Saran)
N Saran
0.48
28  
Mulberry (Chorus)
Gayathri Vadivel, Raenuga, Thayanna
0.46
29  
Mulberry (Gayathri)
Gayathri Vadivel
0.46
30  
Mukkanigal Mukkanigal (Chorus)
Raenuga, Thayanna, Vishnu Dev
0.42
31  
Mukkanigal Mukkanigal (Gayathri)
Gayathri Vadivel
0.42
32  
Ottu Ottu (Chorus)
Raenuga, Thayanna, Vishnu Dev
1.08
33  
Ottu Ottu (Gayathri)
Gayathri Vadivel
1.08
34  
Namathu Naattin (Chorus)
Raenuga, Veena, Vishnu Dev
1.35
35  
Namathu Naattin (Gayathri)
Gayathri Vadivel
1.35